УСЛУГИ

Сътрудничество

БГТПК извършва сътрудничество при комуникацията между Български и Гръцки фирми.

Представителство

БГТПК защитава интересите на своите членове и осигурява представителство пред Български и Гръцки партньорски фирми.

l

Консултиране

Българските и Гръцки фирми могат да получат компетенти консултантски услуги и насоки във всички области на правото и икономиката, като за целта БГТПК осигурява компетентни специалисти от Българска или Гръцка страна.  БГТПК извършва консултации на фирми с цел да подпомогне техните външно-търговски дейности.

Маркетинг и проучване на пазари

С помощта на БГТПК компаниите могат да проучат възможностите за инвестиране в конкретни проекти , както и да намерят широк кръг делови партньори. БГТПК предоставя услуги по изготвяне на пазарни проучвания и маркетингови доклади.

Организиране на изложения

БГТПК съдейства за организирането на бизнес форуми, панаири, изложения и др. на територията на България и Гърция.

b

Преводи

Извършване на официални преводи от и на гръцки и български език. Нашите преводачи са специализирани в преводите на търговско-правна документация. Камарата предоставя и изчерпателна информация и съдействие относно процедурите за заверка и легализации в България и Гърция.