Управителен Съвет

Органът на управление на БГТПК е управителния съвет.

Членове на Управителния съвет на БГТПК са :

Саввас Карафилидис – Председател на Управителния съвет

Георгиос Михалакис – заместник Председател, регионален представител на БГТПП, гр. Петрич.

Василиос Кесопулос

Атанасиос Кеменциецидис

Ивелина Церовска