Управителен Съвет

Органът на управление на БГТПК е Управителният съвет.

Членове на Управителния съвет на БГТПК са :

Саввас Карафилидис – Председател на Управителния съвет

Георгиос Михалакис – Заместник-председател на Управителния съвет

Василиос Кесопулос

Атанасиос Кеменциецидис

Ивелина Карафилиду