Бизнес Форум

С цел да бъдат изпълнявани ефективно и полезно основните цели на Камарата, Българо – Гръцката Търговско Промишлена Камара, в рамките на своята дейност,  организира бизнес форуми във всяка сфера на икономиката. На тези бизнес форуми се осъществяват работни срещи между експерти в дебатираните теми, представители на компетентните институции и представителите на работещите в конкретната сфера фирми.

Всеки бизнес форум в конкретна сфера се организира при възникване на казус и при желание на заинтересованите фирми, отправено към Председателя на Камарата. Председателят взема решение за откриване на форума , а камарата се заема с неговата организация до постигането на ефективни решения по възникналите теми.

Фирмите, които участват в бизнес форум, избират председател на форума. Работните езици на всеки бизнес форум са български и гръцки език.  За всяка работна среща и резултатите от нея се публикува информация до Председателя и членовете на Камарата.

Участието в бизнес форумите е безплатно, организаторите и експертите полагат своя труд на доброволни начала. Българо – Гръцката Търговско Промишлена Камара предоставя за ползване за нуждите на бизнес форумите своята база и ресурси, поема предварително одобрени разходи.

Работни срещи на  членовете

 По желание на членовете на Българо – Гръцката Търговско Промишлена Камара, по всяко време могат да бъдат организирани работни срещи. Минимумът учстници , за да бъде организирана работна среща на членовете , е 7 представителя на фирми-членове на Българо – Гръцката Търговско Промишлена Камара.

За всяка предстояща работна среща и за резултатте от нея се информират всички членове на Камарата.

Камарата съдейства безпрекусловно на своите членове и на всички заинтересовани  относно успешното реализиране на техните инвестиционни проекти на териториите на двете държави , чрез своето търговско и индустриално сътрудничество, спазвайки принципите на законосъобразност и следвайки основния си принцип на обществена полезност.

Дейността на Българо – Гръцката Търговско Промишлена Камара  е насочена не само към осигуряване на нови пазарни възможности за своите членове, но Камарата работи и за осигуряването на взаимни и общи инвестиции в различни за Българския и Гръцкия бизнес региони, както и за насърчаване на съществуващите вече инвестиции.

Със своята дейност Българо – Гръцката Търговско Промишлена Камара   се стреми да подобри бизнес климата в двете страни за техните компании, както и да допринесе за интегрирането им в Глобалната икономика.