Бизнес Форум

С цел да бъдат изпълнявани ефективно и полезно основните цели на Камарата, Българо-гръцката търговско-промишлена камара, в рамките на своята дейност, организира бизнес форуми във всяка сфера на икономиката. На тези бизнес форуми се осъществяват работни срещи между експерти в дебатираните теми, представители на компетентните институции и представители на работещите в конкретната сфера фирми. 

Всеки бизнес форум в конкретна сфера се организира при възникване на казус и при желание на заинтересованите фирми, отправено към Председателя на Камарата. Председателят взема решение за откриване на форума, а Камарата се заема с неговата организация до постигането на ефективни решения по възникналите теми.

Фирмите, които участват в бизнес форум, избират председател на форума. Работните езици на всеки бизнес форум са български и гръцки език.  За всяка работна среща и резултатите от нея се публикува информация до Председателя и членовете на Камарата.

Участието в бизнес форумите е безплатно, организаторите и експертите полагат своя труд на доброволни начала. Българо-гръцката търговско-промишлена камара предоставя за ползване за нуждите на бизнес форумите своята база и ресурси, поема предварително одобрени разходи.

Работни срещи на членовете

По желание на членовете на Българо-гръцката търговско-промишлена камара по всяко време могат да бъдат организирани работни срещи. Минимумът участници, за да бъде организирана работна среща на членовете, е 7 представителя на фирми членове на Българо-гръцката търговско-промишлена камара.

За всяка предстояща работна среща и за резултатите от нея се информират всички членове на Камарата.

Камарата съдейства безпрекословно на своите членове и на всички заинтересовани относно успешното реализиране на техните инвестиционни проекти на териториите на двете държави чрез своето търговско и индустриално сътрудничество, спазвайки принципите на законосъобразност и следвайки основния си принцип на обществена полезност.

Дейността на Българо-гръцката търговско-промишлена камара е насочена не само към осигуряване на нови пазарни възможности за своите членове, но Камарата работи и за осигуряването на взаимни и общи инвестиции в различни за българския и гръцкия бизнес региони, както и за насърчаване на съществуващите вече инвестиции.

Със своята дейност Българо-гръцката търговско-промишлена камара се стреми да подобри бизнес климата в двете страни за техните компании, както и да допринесе за интегрирането им в глобалната икономика.