За Нас

Българо – Гръцката Търговско Промишлена Камара / БГТПК/ е първата по рода си в историята на България,  частна организация с нестопанска цел, която сътрудничи за устойчивото развитие и подобряване  на Българо – Гръцкия бизнес , търговски и културни отношения на международно ниво.  Нейното учредяване е израз на воля за сътрудничество между фирми и инвеститори от двете съседни държави и израз на общия им стремеж към подобряване на инвестиционния и културен обмен .

Камарата е още израз на воля както на всички, които членуват в нея, така и на всички нейни партньори, да общуват, обменят опит и идеи помежду си, да развиват двустранните икономически и търговски отношения между инвеститори от двете страни.

Насърчавайки икономическите, търговските, индустриалните и финансовите взаимоотношения преди всичко между Български и Гърцки инвеститори, Българо – Гръцката Търговско Промишлена Камара / БГТПК/   също така  подкрепя и развива отношенията между тях  и трети страни, както и между тях и международните общности.

БГТПК улеснява професионалните дейности на своите членове  и защитава професионалната дисциплина и етика, укрепва доверието във взаимоотношенията по между им , както между и тях и обществото, давайки им възможност да участват активно и информирано в икономическия живот на двете страни.