За Нас

Българо-гръцката търговско-промишлена камара /БГТПК/ е първата по рода си в историята на България частна организация с нестопанска цел, която сътрудничи за устойчивото развитие и подобряване на българо-гръцкия бизнес, търговските и културни отношения на международно ниво. Нейното учредяване е израз на воля за сътрудничество между фирми и инвеститори от двете съседни държави и на общия им стремеж към подобряване на инвестиционния и културен обмен.

Камарата е още израз на воля, както на всички, които членуват в нея, така и на всички нейни партньори, да общуват, обменят опит и идеи помежду си, да развиват двустранните икономически и търговски отношения между инвеститори от двете страни.

Насърчавайки икономическите, търговските, индустриалните и финансовите взаимоотношения, преди всичко между български и гръцки инвеститори, Българо-гръцката търговско-промишлена камара /БГТПК/ също така подкрепя и развива отношенията между тях и трети страни, както и между тях и международните общности.

БГТПК улеснява професионалните дейности на своите членове и защитава професионалната дисциплина и етика, укрепва доверието във взаимоотношенията помежду им, както и между тях и обществото, давайки им възможност да участват активно и информирано в икономическия живот на двете страни.