Нашата Мисия

Нашата мисия е да работим за подобряването на икономическите, търговските, индустриалните и финансовите взаимоотношения на икономическите оператори от България и Гърция, което да доведе неминуемо до заздравяване на външноикономическите взаимоотношения между двете страни, следвано от всички последващи ползи за обществото в областта на културата, образованието и туризма.

В рамките на своята дейност БГТПК се стреми да подпомогне създаването и развитието на нов тип отношения между инвеститорите от двете страни, давайки своя принос към заздравяването на търговските връзки и културния обмен между тях.