Нашата Мисия

Нашата мисия е да работим за подобряването на икономическите, търговските , индустриалните и финансови взаимоотношения на икономияческите оператори от България и Гърция, което подобрение  да доведе неминуемо до заздравяване на външноикономическите взаимоотношения между двете страни, следвано от всички последващи ползи в областта на културата, образованието и туризма за обществото.

В рамките на своята дейност БГТПК се стреми да подпомогне създаването и развитието на нов тип отношения между инвеститорите от двете страни , давайки своя принос към заздравяването на търговските връзки и културния обмен между тях.