Новини

Основни партньори

Обяви

Новини

В офиса на БГТПК в София се проведе работна среща с кметство Гложене, община Тетевен, на която присъстваха д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен, Красимир Николов – кмет на с. Гложене и Христина Дакова – старши специалист „Финанси и местни приходи“ при кметство Гложене. Камарата пое ангажимент да популяризира региона сред членовете и партньорите си като инвестиционна и туристическа дестинация. По този начин Камарата разширява партньорската си мрежа, разкривайки нови възможности за своите членове и приятели.

Днес Българо-гръцка търговско-промишлена камара подписа споразумение за сътрудничество със Съвета по инвестиции към Българска търговско-промишлена палата в София. Чрез споразумението се официализира съвместната им дейност в подкрепа и финансиране на бизнеса и предприемачеството в България. На подписването присъства и г-жа Александра Рува, Втори секретар по икономически и търговски въпроси към Посолството на Република Гърция в София.

Българо-гръцка търговско-промишлена камара подписа споразумение за сътрудничество с община Сливен. Камарата поема ангажимент към община Сливен да спомогне за популяризирането на района сред гръцките инвеститори и за обмен на добри практики с гръцките общини.