Εταιρεία σε πτώχευση πωλάει ακίνητα κοντά στη Σόφια, Βουλγαρία

Η εταιρεία «REI LIFTS” LTD κηρύχθηκε σε πτώχευση και για την εξαργύρωση του ενεργού της ο σύνδικος πωλάει τρία ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας. Τα τρία ακίνητα γειτνιάζουν και βρίσκονται σε Χωροταξική ζώνη για βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας στη περιοχή...

Фирма в несъстоятелност продава имоти край София

Фирма „РЕИ ЛИФТС“ ЕООД е обявена в несъстоятелност и за осребряване на активите синдикът предвижда продажбата на три имота собственост на фирмата. Трите имота са съседни и се намират в Устройствена зона за високотехнологични производства на територията на...