Bulgaria
Posted 2 години ago

Системи за пречистване на водите Veluda е внос / експортна група, която през последните 22 години е била активна в областта на управлението и канализацията на питейната вода. Продуктите на групата покриват широк спектър от нужди и са адресирани до професионалиста и същевременно до домашния клиент. Всяка година групата системи за пречистване на водите Veluda показва ръст от 8-10% от годишния оборот. Veluda Water Purification Systems разполага с магазини в най-големите градове на Гърция и Кипър, както и логистичен център 2500м2 в Атика, който снабдява своите частни магазини и стотици професионални партньори в Гърция и Югоизточна Европа. Човешките ресурси, които наема, надхвърлят общо 80 души. Системите за пречистване на водите Veluda работи с най-големите доставчици в света. Нашите продукти са произведени с най-строги стандарти за качество и много от тях са сертифицирани от най-големия и строг сертифициращ орган в Америка (NSF) и в същото време отговарят на всички европейски законодателни изисквания(π.χ. EN 13443-1-2007 : water treatment equipment In buildings  – mechanical filters – performance, safety and test requirements, EN 14898-2007: Water treatment equipment in buildings – Active media filters – Performance, safety and test requirements, EN 14652-2007: Water treatment equipment in buildings – Membrane separation equipment – Requirements for performance, safety and testing, ΙQ-Net, DQS, TUV Hellas, TUV Nord).

В контекста на развитието и разширяването на търговската ни дейност в България търсим нови партньори, които да им предложат сътрудничество, с перспективата, в зависимост от динамиката им, един от тях да стане наш изключителен представител в България.

С оглед на гореизложеното, търсим компании, извършващи дейност в следните сектори: Хотелско оборудване, кетъринг & оборудване за обслужване на храни, маркетинг на химикали за канализация на вода (плувни басейни, пиене), санитарен фаянс, строителни компании, маркетинг на водопроводни продукти, универсални магазини с техническа ориентация и др.

Контакти: mpolakis@veluda.com , г-н Манос Полакис

Send request

    Job Features

    Job Category

    Markets, Partners

    Apply Online