Bulgaria
Posted 2 години ago

Компанията е водеща, с опит и специализация в бизнесa със сол от 1912г. Познаването на продукта се предава от едно поколение на друго и осигурява при човешките ресурси на компанията абсолютното ноу-хау в съществуващите приложения и възможностите.

Освен това в рамките на последното десетилетие компанията непрекъснато увеличава износа си за Балканите и страните от ЕС, като разширява по този начин пазарния дял в чужбина.

За контакти :

w  www.qmetric.gr

t  +30 2310 550 339

m +30 6975506771ezoe.kallianezou@qmetric.gr

Send request

    Job Features

    Job Category

    Partners

    Apply Online