Για μας

Το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο /ΒΕΕΒΕ/ αποτελεί την πρώτη του είδους της στην ιστορία της Βουλγαρίας ιδιωτική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία συμβάλλει στη σταθερή εξέλιξη και βελτίωση των βουλγαρο-ελληνικών επιχειρήσεων, των εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο. Η ίδρυσή του είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις των δυο γειτονικών χωρών και έκφραση της κοινής τους προσπάθειας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και πολιτιστικού τομέα.

 

Το Επιμελητήριο αποτελεί επίσης έκφραση της βούλησης όλων των μελών του όπως και όλων των συνεργατών του να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους την εμπειρία και τις ιδέες τους, να αναπτύσσουν τις διμερές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ανάμεσα σε επενδυτές των δύο χωρών.

 

Προωθώντας τις οικονομικές, εμπορικές και βιομηχανικές σχέσεις, κυρίως ανάμεσα σε Βούλγαρους και Έλληνες επενδυτές, το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο /ΒΕΕΒΕ/ υποστηρίζει και αναπτύσσει επίσης τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς και τρίτες χώρες, όπως και ανάμεσα σε αυτούς και τις διεθνείς κοινότητες.

 

Το ΒΕΕΒΕ διευκολύνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών του και υπερασπίζεται την επαγγελματική δεοντολογία και ηθική, ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη στις μεταξύ τους σχέσεις όπως και ανάμεσα σε αυτά και την κοινωνία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά και έπειτα από ενημέρωση στην οικονομική ζωή των δύο χωρών.