Για μας

Το Βουλγαρο–Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο /ΒΕΕΕ/  αποσκοπεί  στην σταθερή εξέλιξη και βελτίωση των εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Νομικών Προσώπων ιδιωτικού Δικαίου. Η ίδρυσή του είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις των  δυο γειτονικών χωρών  και έκφραση της κοινής τους προσπάθειας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και πολιτιστικού τομέα.

Το Επιμελητήριο αποτελεί επίσης έκφραση της βούλησης όλων των μελών του όπως και όλων των συνεργατών του να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους την εμπειρία και τις ιδέες τους, να αναπτύσσουν τις διμερές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις τους.

Το ΒΕΕΕ διευκολύνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών του και υπερασπίζεται την επαγγελματική δεοντολογία και ηθική, ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη στις μεταξύ τους σχέσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική ζωή του κράτους όπου επένδυσαν.