Προσφορές

αναζητά

αναζητά

Έλληνες συνεργάτες/επενδυτές για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου

Ψάχνει να βρει Έλληνες εταίρους/επενδυτές για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 17 MW που βρίσκεται στην περιοχή της πόλης Σουνγκουρλάρε – η οποία παρέχει μερικές από τις καλύτερες συνθήκες για φωτοβολταϊκό πάρκο υψηλής παραγωγής. Ένα εξαιρετικά οικονομικά αποδοτικό και εφαρμόσιμο έργο που θα ξεχωρίσει στην αγορά. Το έργο διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι οικοδομική άδεια και το πάρκο είναι έτοιμο για κατασκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

αναζητά

Αμερικανική εταιρεία αναζητά ακίνητο για παραγωγικές δραστηριότητες

Η εταιρεία ασχολείται με την επεξεργασία χαρτιού για ανακύκλωση. Δεν χρησιμοποιούνται επιβλαβείς χημικές ουσίες στην επεξεργασία. Το τελικό προϊόν θα αποσταλεί στην Κίνα, επομένως το ακίνητο πρέπει να έχει καλή χερσαία συνδεσιμότητα με εύκολη πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα ή στο Μεσόγειο. Επίσης θα είναι κατάλληλο το ακίνητο να διαθέτει αίθουσα διαστάσεων τουλάχιστον 30 x 40 x 10 μ., όπου να μπορεί να πραγματοποιηθεί η παραγωγική δραστηριότητα και δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 1000 τ.μ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

αναζητά

Μια γαλακτοκομική φάρμα στη Ρουμανία αναζητά επενδυτή

Η επιχείρηση είναι μια ιδιωτική γαλακτοκομική φάρμα. Η φάρμα λειτουργεί με πλήρεις άδειες για συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και καλής μεταχείρισης των ζώων και διοικείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από τη Ρουμανία και άλλες χώρες. Το αγρόκτημα περιλαμβάνει, εκτός από τις αγελάδες αρμέγματος και τις δαμαλίδες, αρόσιμη γη που καλλιεργείται για την παραγωγή τροφής. Το γαλακτοκομείο χρησιμοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία αιχμής για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ευημερίας και της απόδοσης του κοπαδιού. Συμφωνίες πώλησης γάλακτος αποκλειστικά με διεθνείς μεταποιητές γάλακτος.

  • 000 m2 γης μέσα στο αγρόκτημα.
  • 000 m2 κτίρια.
  • 600 εκτάρια αρόσιμης γης που καλλιεργούνται πλήρως από όργωμα και σπορά μέχρι τη συγκομιδή για την παραγωγή ζωοτροφών για τις αγελάδες (κυρίως μισθωμένες εκτάσεις).
  • Ζωοτροφές για την επόμενη σεζόν (σιλό σιτηρών, δεξαμενές ενσίρωσης, αχυρώνας σανού και άχυρου)

Η λειτουργία της επιχείρησης έχει δύο βασικούς τομείς:

  1. Κύρια δραστηριότητα είναι η γαλακτοκομία η οποία περιλαμβάνει:

* Κτηνοτροφία (2000 κεφαλές): αγελαδοτροφείο, δαμαλίδες και αγελάδες.

* Κέντρο τροφοδοσίας: Αποθήκευση, προετοιμασία και διανομή ζωοτροφών σε όλα τα ζώα.

* Αρμεκτήριο: Άρμεγμα, ψύξη, αποθήκευση και παράδοση του γάλακτος.

* Κτηνιατρική και διαχείριση κοπαδιών: Παρακολούθηση, πρόληψη & θεραπεία.

* Συντήρηση και κατασκευή.

  1. Δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι η καλλιέργεια 600 εκταρίων για τη διατροφή του κοπαδιού.

Όργωμα, σπορά, λίπανση, ζιζανιοκτόνο, συγκομιδή και μεταφορά.

 

Δυνατότητα κατασκευής Αναβάθμισης-βιοαερίου για παραγωγή μεθανίου. Δυνατότητα αγοράς περισσότερων εκτάσεων κοντά στο αγρόκτημα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

αναζητά

Ελληνική εταιρεία ψάχνει επενδυτές σε φωτοβολταϊκά έργα στην Ελλάδα

Η ελληνική εταιρεία έχει τρία φωτοβολταϊκά έργα: Βόνιτσα (20 MWp), Κοζάνη (18 MWp) και Δράμα (20 MWp), που είναι ίδιας κατάστασης: Υποβεβλημένη αίτηση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων σύνδεσης στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό είναι το τελευταίο βήμα της εργασίας ως υπεύθυνος ανάπτυξης έργου.
Ο τυπικός χρόνος αναμονής για τη χορήγηση αυτής της αναμενόμενης εξουσιοδότησης σύνδεσης είναι 12 έως 18 μήνες. Με την υποβολή αίτησης αποθήκευσης για αυτές τις τοποθεσίες, ο χρόνος αναμονής για άδεια σύνδεσης μπορεί να μειωθεί από 6 σε 12 εβδομάδες.
Παράλληλα, υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για την αγορά της εν λόγω ηλεκτρικής ενέργειας από τον τοπικό φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου. Τα προνομιακά τιμολόγια που προσφέρονται σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 5,9 και 6,3 λεπτών του ευρώ ανά kWh. Αυτό το προνομιακό τιμολόγιο, το οποίο εγγυάται ο δημόσιος τομέας για 20 χρόνια, καθιστά τα έργα κερδοφόρα.
Η τιμή αγοράς για τα ολοκληρωμένα έργα είναι περίπου 200.000 €/MW. Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μερίδιο 25% στη λειτουργία των πάρκων ή στα έσοδα από τα δικαιώματα, εάν βγει στην αγορά αυτή τη στιγμή με τιμή 10.000€/MW. Το ελάχιστο ποσό είναι 180.000 ευρώ για το μικρότερο πάρκο. Ως εγγύηση πληρωμής προσφέρεται ένα δευτερεύον τέλος γης στο Φράιμπουργκ, μια εκχώρηση δικαιωμάτων και μια επιπλέον εκχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης ζεόλιθου στην Ελλάδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

αναζητά

Ελληνικές εταιρείες ενδιαφέρονται να αγοράσουν γη στη Βουλγαρία

Οι ελληνικές εταιρείες Skytrack και LSO Consulting ενδιαφέρονται να αγοράσουν γη στη Βουλγαρία, η οποία να είναι συνδεδεμένη με το φωτοβολταϊκό δίκτυο ισχύος 10MW έως 100MW. Η Skytrack είναι μια εταιρεία Software as a Service (SaaS) με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό λογισμικού, τηλεμετρίας και ενσωματωμένων συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής, μαζί με βάσεις δεδομένων και τις εφαρμογές τους. Η LSO Consulting είναι μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητα στον χρηματοοικονομικό τομέα. Δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς από τον ιδιωτικό τομέα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ