Bulgaria
Posted 11 месеца ago

Фирма от Гърция с над 45 години опит в проектиране, разработване и инсталиране на решения за управление на захранването, контрол, защита и мониторинг желае да разшири клиентското си портфолио в България с компании от индустриални сектори като: нефтопреработване и газопреработване, енергетика, химическа промишленост, циментова промишленост, фармацевтична промишленост и др.

За контакти: Стаматия Макри, SMakri@maseurope.com, +30 210 4014000, maseurope.com

Send request

    Job Features

    Job Category

    Markets

    Apply Online