Bulgaria
Posted 1 година ago

Фирма от Гърция специализирана в продажба на медицински изделия търси партньори вносители в България.

За контакти: Йоана Рекундини, (+30)6982115819, rekountini@cpmed.gr, www.cpmed.gr

Send request

    Job Features

    Job Category

    Markets, Partners

    Apply Online