Bulgaria
Posted 2 месеца ago

Фирма „РЕИ ЛИФТС“ ЕООД е обявена в несъстоятелност и за осребряване на активите синдикът предвижда продажбата на три имота собственост на фирмата. Трите имота са съседни и се намират в Устройствена зона за високотехнологични производства на територията на „Илиянци-Изток“ съвсем близо до Северната скоростна тангента. Всеки от трите имота е с площ около 2600 кв.м. Началната цена на всеки от имотите е около 280 000 лева.

Send request

    За повече информация: Милена Езерска, +359 888 663 361 ; +359 879 165 598, ezerski@reilifts.com, ezerska@reilifts.com

    Job Features

    Job Category

    Real estate

    Apply Online