Bulgaria
Posted 2 години ago

Интересуваме се от закупуване на 600 тона слънчогледово олио в 10 литра PET опаковка.

Контакти: dimitriskapnotidis@gmail.com, г-н Димитриос Капнодитис

Send request

    Job Features

    Job Category

    Partners

    Apply Online