Bulgaria
Posted 2 седмици ago

Интересуваме се от закупуване на 600 тона слънчогледово олио в 10 литра PET опаковка.

Контакти: dimitriskapnotidis@gmail.com, г-н Димитриос Капнодитис

Job Features

Job Category

Partners

Apply Online