Bulgaria
Posted 2 години ago

Epoptia Cloud MES е софтуер за дистанционно управление и управление на производството за производители на сглобки и допринася за дигиталната трансформация на бизнеса.

Насочен е основно към производители, при които продуктите се произвеждат чрез човешки ресурси като производители на мебели, рамки, конструкции от неръждаема стомана, дрехи и др.

Производителят, използвайки всяко устройство като таблети или мобилни телефони, може да има пълно дистанционно управление и наблюдение на производството.

Работим в Гърция, Кипър и Италия.

Търсим представител и дистрибутор за България.

Контакти: http://epoptia.com/; Τel: +30 210 9242900; E-mail: tsompanellis@epoptia.com

Send request

    Job Features

    Job Category

    Markets, Partners

    Apply Online