Bulgaria
Posted 10 месеца ago

Фирма от Гърция занимаваща се търговия със сватбени рокли, сватбени атрибути и вина търси партньори хотели и ресторанти в България.

За контакти: Вангелис Сиврис, vsivris@cosmotemail.gr, +30 2321026660, +30 2321023579, +30 6983400284

Send request

    Job Features

    Job Category

    Partners

    Apply Online