Βουλγαρική εταιρεία προσφέρει σιτηρά

Εταιρεία από τη Βουλγαρία η οποία ασχολείται με εμπόριο σιτηρών προσφέρει τα ακόλουθα: Κτηνοτροφικό σιτάρι με υγρασία από 10% έως 14%Σιτάρι ψωμιούΚτηνοτροφικό καλαμπόκι με υγρασία έως 14% – κατάλληλο για κτηνοτροφία και επεξεργασία Οι αποθήκες βρίσκονται στη...

Βουλγαρική εταιρεία ψάχνει εμπορικό εκπρόσωπο για την Ελλάδα

Βουλγαρική εταιρεία ψάχνει εμπορικό εκπρόσωπο για το προϊόν της UVE Smart. Πρόκειται για συσκευή η οποία μετατρέπει το κανονικό οικιακό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα σε Smart και θερμαίνει το νερό σε αυτόν από τον ήλιο χρησιμοποιώντας μόνο 3-4 φωτοβολταϊκά πάνελ. Μπορείτε να...

Εταιρεία σε πτώχευση πωλάει ακίνητα κοντά στη Σόφια, Βουλγαρία

Η εταιρεία «REI LIFTS” LTD κηρύχθηκε σε πτώχευση και για την εξαργύρωση του ενεργού της ο σύνδικος πωλάει τρία ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας. Τα τρία ακίνητα γειτνιάζουν και βρίσκονται σε Χωροταξική ζώνη για βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας στη περιοχή...

Μηχανουργική εταιρεία από την Ελλάδα ψάχνει επενδυτή

Η MICHANOURGIKI L. KAPAGIANNIDIS & CO είναι μια μηχανουργική εταιρεία με έδρα στην Κοζάνη, Ελλάδα, εξειδικευμένη σε κατασκευή και επισκευή παντός είδους εξαρτημάτων για πάσης φύσεως μηχανήματα βιομηχανίας. Ένα πλήθος ντόπιων εταιρειών στους τομείς της εξόρυξης,...