Гръцка фирма търси партньори за сватбени събития

Фирма от Гърция занимаваща се търговия със сватбени рокли, сватбени атрибути и вина търси партньори хотели и ресторанти в България. За контакти: Вангелис Сиврис, vsivris@cosmotemail.gr, +30 2321026660, +30 2321023579, +30 6983400284 Send request Name Email Your...

Гръцка фирма търси български производител на плетени облекла

Гръцка фирма в областта на текстилния дизайн иска да изгради сътрудничество с български производител на плетени облекла. За контакти: Фотини Фетиниду, tda@tda.gr, 0030-6932-240876, 0030-2310-448775, 456193 Send request Name Email Your...

Фирма в несъстоятелност продава имоти край София

Фирма „РЕИ ЛИФТС“ ЕООД е обявена в несъстоятелност и за осребряване на активите синдикът предвижда продажбата на три имота собственост на фирмата. Трите имота са съседни и се намират в Устройствена зона за високотехнологични производства на територията на...