Μηχανουργική εταιρεία από την Ελλάδα ψάχνει επενδυτή

Η MICHANOURGIKI L. KAPAGIANNIDIS & CO είναι μια μηχανουργική εταιρεία με έδρα στην Κοζάνη, Ελλάδα, εξειδικευμένη σε κατασκευή και επισκευή παντός είδους εξαρτημάτων για πάσης φύσεως μηχανήματα βιομηχανίας. Ένα πλήθος ντόπιων εταιρειών στους τομείς της εξόρυξης,...

Инженерна компания от Гърция търси инвеститор

Фирма MICHANOURGIKI L. KAPAGIANNIDIS & CO е високо специализирана в изграждане на метални конструкции инженерна компания със седалище в Козани, Гърция. Компанията обслужва множество местни фирми в секторите миньорство, металургия и тежка промишленост....