Στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης την Κυριακή, 10.09. στις 17:30, το ΒΕΕΒΕ διοργανώνει μια εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης για τα μέλη και τους συνεργάτες του υπό τον τίτλο: «Καλές συνεργασίες για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον». Με αυτή την εκδήλωση το ΒΕΕΒΕ σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας επιτυχημένης σεζόν για την επιχειρήσεις από τις δύο χώρες και αίτημα για νέες καλές ευκαιρίες και επαφές.