Η Βουλγαρία θα είναι τιμώμενη χώρα στη 87-η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην περίοδο 09.-17. Σεπτεμβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Βουλγαρικό οργανισμό προώθησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Διοργανώθηκε ειδική αίθουσα για τις βουλγαρικές εταιρείες.

Η έκθεση είναι από τις σημαντικότατες εμπορικές εκδηλώσεις στα Βαλκάνια.

Το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο /ΒΕΕΒΕ/ με τη βοήθεια των Ελλήνων συναδέλφων του των Επιμελητηρίων θα παρουσιάσει δωρεάν όλα τα μέλη του σε ένα κατάλογο, ενώ τα μέλη τα οποία επιθυμούν να ετοιμάσουν δικά τους διαφημιστικά υλικά θα έχουν ειδική παρουσίαση έναντι του συμβολικού ποσού 50 ευρώ.

Τα μέλη του ΒΕΕΒΕ πρέπει να στείλουν τα υλικά τους στο γραφείο του Επιμελητηρίου στη Σόφια έως το τέλος του Αυγούστου. Ένας εκπρόσωπος του ΒΕΕΒΕ και ειδικό περίπτερο θα παρουσιάσουν τα υλικά τους στην Έκθεση.