ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το ΒΕΕΒΕ συμβάλλει στην επικοινωνία ανάμεσα σε βουλγαρικές και ελληνικές εταιρείες και αρχές.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ΒΕΕΒΕ υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του και εξασφαλίζει εκπροσώπηση ενώπιον βουλγαρικών και ελληνικών εταιρειών.

l

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι βουλγαρικές και ελληνικές εταιρείες μπορούν να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και οδηγίες σε όλους τους τομείς του εμπορικού δικαίου και της οικονομίας. Το ΒΕΕΒΕ εξασφαλίζει υπεύθυνους Βούλγαρους ή Έλληνες εμπειρογνώμονες. Το ΒΕΕΒΕ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες με σκοπό να υποβοηθήσει τις εξωτερικές εμπορικές τους δραστηριότητες.

 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Με τη βοήθεια του ΒΕΕΒΕ οι εταιρείες μπορούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες επενδύσεων σε συγκεκριμένα έργα και να εντοπίσουν ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών. Το ΒΕΕΒΕ παραχωρεί υπηρεσίες ευρέσεως αγοράς και μάρκετινγκ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Το ΒΕΕΒΕ συμβάλλει στην οργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ, εκθέσεων κ.α. στην επικράτεια της Βουλγαρίας και της Ελλάδος.

b

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση επίσημων μεταφράσεων από και σε ελληνική και βουλγαρική γλώσσα. Οι μεταφραστές μας είναι εξειδικευμένοι στις μεταφράσεις εμπορικών και νομικών εγγράφων. Το Επιμελητήριο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και νομιμοποίησης σε Βουλγαρία και Ελλάδα.