ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το ΒΕΕΕ συμβάλλει στην επικοινωνία ανάμεσα σε Βουλγάρικες και Ελληνικές εταιρείες.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ΒΕΕΕ υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του και υπερασπίζει την επιχειρηματικότητά τους.

l

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Βουλγάρικες και Ελληνικές εταιρείες μπορούν να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και οδηγίες από υπεύθυνους εμπειρογνώμονες σε όλους τους τομείς του Εμπορικού Δικαίου και της Οικονομίας.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Με τη βοήθεια του ΒΕΕΕ οι εταιρείες μπορούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες επενδύσεων σε συγκεκριμένα έργα και να εντοπίσουν ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών. Το ΒΕΕΕ παραχωρεί υπηρεσίες ευρέσεως αγοράς και μάρκετινγκ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Το ΒΕΕΕ συμβάλλει στην οργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ, εκθέσεων κ.α. στην επικράτεια της Βουλγαρίας και της Ελλάδος.

b

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση επίσημων μεταφράσεων από και σε ελληνική και βουλγαρική γλώσσα. Οι μεταφραστές μας είναι εξειδικευμένοι στις μεταφράσεις εμπορικών και νομικών εγγράφων. Το Επιμελητήριο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και νομιμοποίησης σε Βουλγαρία και Ελλάδα.