ΜΕΛΗ

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για να γίνετε μέλος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφής όπως παρακάτω:

6 + 10 =

Οι αιτήσεις για συμμετοχή ως μέλος εξετάζονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον Πρόεδρο. Σε προθεσμία 14 ημερών ο αιτών λαμβάνει γραπτή απάντηση από το Επιμελητήριο και εάν η αίτηση γίνει δεκτή θα πρέπει να καταβάλει τη πρώτη συνδρομή του.

Συνδρομή

Η καταβολή της συνδρομής πραγματοποιείται μία φορά, κάθε χρόνο κατά την ημερομηνία εγγραφής του νέου μέλους.

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται και ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Όλες οι συνδρομές οι οποίες εισπράττονται από το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο καταβάλλονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος:

 

Τραπεζικός λογαριασμός σε βουλγαρικά λέβα /BGN/:

Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο /ΒΕΕΒΕ/

IBAN: BG08BPBI79421023034401

BIC/SWIFT :  BPBIBGSF

Postbank

 

Τραπεζικός λογαριασμός σε Ευρώ /EURO/

BULGARIAN-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY /BHCCI/

IBAN : BG87BPBI79421423034401

BIC/SWIFT :  BPBIBGSF

EUROBANK BULGARIA AD

OKOLOVRASTEN PAT STR. 260