Δήμος Σλίβεν

Βασικοί εταίροι

Προσφορές

Νέα

Το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Δήμο Σλίβεν. Το Επιμελητήριο αναλαμβάνει δέσμευση προς το Δήμο Σλίβεν να βοηθήσει την προώθηση της περιοχής στους Έλληνες επενδυτές και για ανταλλαγή καλών πρακτικών με τους Ελληνικούς Δήμους.