Η Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να εργαζόμαστε για τη βελτίωση των οικονομικών, εμπορικών και βιομηχανικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων.