Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να εργαζόμαστε για τη βελτίωση των οικονομικών, εμπορικών και βιομηχανικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων της Βουλγαρίας και της Ελλάδος και αυτή η  βελτίωση να οδηγήσει αναπόφευκτα στη σταθεροποίηση των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις δυο χώρες και μετέπειτα σε κάθε είδους όφελος στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του τουρισμού.

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το ΒΕΕΒΕ αποσκοπεί να υποβοηθήσει την ίδρυση και την ανάπτυξη νέου είδους σχέσεων ανάμεσα σε επενδυτές των δυο χωρών, συνεισφέροντας στη σταθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων και της πολιτιστικής ανταλλαγής ανάμεσά τους.