Община Сливен

Основни партньори

Обяви

Новини

Българо-гръцка търговско-промишлена камара подписа споразумение за сътрудничество с община Сливен. Камарата поема ангажимент към община Сливен да спомогне за популяризирането на района сред гръцките инвеститори и за обмен на добри практики с гръцките общини.