Основни партньори

Обяви

Информация за инвеститори

Новини

Икономическа зона Доброславци

Доброславци е село в Западна България, част от район „Нови Искър“ на Столична община, област София. Населението му е около 1000 души. Местно предание свързва основаването на селото и етимологията на името му със заселването на дубровнишките търговци по нашите земи. Ако се приеме, че в „дубровнишката теория“ има известна доза истина, то следва, че Доброславци е основано в периода от края на ХIII или началото на ХV век. Основателят на селото, бил той дубровнишки търговец или някакъв местен болярин, е дал името на Доброславци (от Доброслав). Намерените останки свидетелстват, че тук е кипял живот още от най-дълбока древност. Изгладените и обработени каменни оръдия на труда, открити в местността „Могилка“ (около 2 km северно от селото) са от времето на неолита (VI – IV хилядолетие пр.н.е.) и говорят за наличието на някакво селище. Каменните оръдия на труда могат да бъдат видени в етнографския музей, към Народно читалище „Пробуда-1921“ – Доброславци.

Древният историк Тукидид съобщава за три тракийски племена, които са обитавали земите на север от Витоша през II и I хилядолетие пр.н.е. Едно от тях били сердите, които основали Сердика (Средец, София) през VI век пр.н.е. Останки от културата на древните траки са били двете могили по пътя Доброславци – Кумарица, които са съществували до 1944 г. По време на Студената война край селото е разположена Военновъздушна база, използвана за редовни тренировъчни полети. Военновъздушната база в Доброславци е закрита през 2003 година, а останалите след закриването ѝ около 300 хектара държавни терени не се използват в продължение на десетилетия. През 2009 г. правителството обявява планове за изграждане върху тях от инвеститори от Близкия Изток на писта за „Формула 1“, но проектът не е реализиран. През 2023 година служебното правителство планира използването на терените от Национална компания „Индустриални зони“ за създаването на промишлена зона, насочена към производството на части и принадлежности за автомобили.

Земите на с. Доброславци са плодородни и благоприятни за отглеждане на царевица, слънчоглед, жито и люцерна за фураж, но повечето площи се използват за пасища на крави и кози. Фабрика на фирмата „Биопрограма“, производител на билкови чайове, е най-големият бизнес в селото. Има складове на фабриката за майонеза „Краси“, както и складова база на минерални води „Хисар от извор №7“. Има и база за производство на мебели на фирма „Неосет“. Има също цех за производство на перилни препарати, цех за изработка на дограма. В селото виреят и лозя, които в малки количества могат да се забележат в повечето дворове.

„Икономическа зона Доброславци“ ЕАД е търговско дружество с едноличен собственик на капитала „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Компанията проектира, развива и управлява територията на икономическа зона Доброславци.

Икономическа зона Доброславци подпомага развитието на ключова локация за бизнеса (с. Доброславци), като изгражда отлична инфраструктура на територията на зоната с удобни транспортни връзки, създава благоприятни условия за инвеститорите и съдейства за реализацията на проекти. Икономическа зона Доброславци е проект за формиране и развитие на икономическа зона с очертан фокус върху автомобилостроенето и свързаните с него индустрии и предлага промишлени терени и производствено-складови помещения в зоната. С територията си от почти 3000 декара ИЗД има възможност да отговори на нуждите на инвеститори от среден до голям мащаб. Чрез своята дейност, насочена към изграждане на модерен индустриален парк и привличане на чуждестранни инвеститори, ИЗД си сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения. ИЗД предлага ключово стратегическо местоположение, изцяло изградена инфраструктура (пътища, електричество, водоснабдяване и канализация, газификация, телекомуникации, железопътна инфраструктура), възможност за предоставяне на специални насърчителни мерки от Българската агенция за инвестиции, съдействие и консултации по отношение на всички административни процедури.